Liceu in America - Mihai Marinescu

Colegiul Economic Ioan Ghica Braila

Mihai a studiat la un liceu in Statele Unite, Mapley Valley High School in Nashville, Michigan.