Liceu in Statele Unite

 

"Pentru o persoană născută și crescută într-un oraș din România, a te trezi în fiecare dimineață în Statele Unite este un miracol, dincolo de orice clișeu. Percepțiile mele despre America au fost total greșite. N-aș fi crezut că oamenii de aici pot avea un comportament atât de asemănător cu cel al românilor. Cei de aici sunt foarte deschiși către nou și foarte curioși în legaturî cu România, pentru că puține informații despre țara noastră trec oceanul. De când am coborât din avion și până acum, am râs într-una. Atât parinții mei gazdă cât și colegii au un simț al umorului debordant, pe care înainte îl intâlneam numai în comediile americane. Școala e diferită, dar diferența nu înseamnă neapărat ceva rău. Am avut și am noroc de niște profesori competenți, care mă ajută să mă integrez în colectiv și să fac față limbii straine. Nu știu dacă m-am îndoit vreodată că venirea mea aici e cu adevărat un pas către independență și maturitate."

Georgiana Simion din Focșani, fostă elevă la Tri-Valley High School Colton, SD

Sistemul educațional din Statele Unite

Datorită popularității televiziunii și a industriei filmului din Statele Unite, mulți elevi si studenți au avut deja contact cu unele dintre cele mai populare locuri și obiceiuri de acolo. Diversitatea experiențelor culturale și educaționale ce se oferă sunt, totuși, o surpriză.

În Statele Unite ale Americii, cuvântul school descrie orice loc în care se învață. La cinci sau șase ani, cei mai mulți copii încep primary school. Apoi merg la secondary school care cuprinde middle school (sau junior high school) și senior high-school, cel mai adesea numit simplu high-school. Elevii de liceu sunt numiți freshman (clasa a IX-a), sophomore (clasa a X-a), junior (clasa a XI-a) și senior (clasa a XII-a). Aceleași denumiri sunt folosite și în sistemul universitar.

După absolvirea liceului (clasa a XII-a), având High School Diploma (diploma de absolvire a liceului) sau un certificat de absolvire, elevii din Statele Unite își pot continua studiile, având o mulțime de oportunități, inclusiv cele mai bune colegii și universități din lume. Studiile în colegii și universități sunt cunoscute ca higher education (studii superioare). 

Elevii sunt înscriși în licee publice americane, locuind în familii gazdă înscrise în program, evaluate în prealabil de către coordonatorii locali ai programului. 

Școli cu cazare în campus

Elevii din România și Republica Moldova pot studia o lună, un trimestru, un semestru, un an școlar sau tot liceul în Școli Boarding din Statele Unite (școli cu cazarea elevilor în campusul liceului). Școlile participante în programul de Scoli Boarding in Statele Unite sunt aici

Criterii de eligibilitate

 • Elevii trebuie să aiba varsta cuprinsă între 13 ani și 18 ani în momentul începerii programului
 • Elevii trebuie să aibă cunostințe medii spre bune de limbă engleză. Coordonatorii programului vor administra un test de limbă engleză, pentru a determina nivelul cunoștințelor elevilor. În cazul în care nivelul cunoștințelor de limbă engleză nu este suficient, aceștia pot participa, contra cost, la cursuri de limbă engleză, urmând a fi testați ulterior
 • Elevii trebuie să fi avut rezultate bune la învățătură în ultimii 3 ani de studii. Ei trebuie să prezinte foaia matricolă pentru anul curent și pentru cei 3 ani precedenți. Elevii trebuie să fi obținut în anul curent și în cei 2 ani precedenți media generală minim 8,00 (corespunzătoare punctajului C+ din sistemul american de notare)
 • Elevii trebuie să demonstreze calități personale necesare parcurgerii unei perioade determinate de timp, departe de casă. Aceste calități includ maturitate, flexibilitate, deschidere, onestitate, integritate și responsabilitate. Evaluarea calităților personale se va realiza în cadrul unui interviu personal, prin discuții cu parinții și prin evaluarea referințelor de la profesori
 • Elevii trebuie să se simta comfortabil cu decizia de a participa la acest program. Aceasta nu trebuie să fie decizia parinților sau a profesorilor ci o decizie luată de elev, cu sprijinul total al parinților și profesorilor și cu înțelegerea provocărilor pe care le aduce această experiență

Regulile programului

 • Elevii trebuie să respecte legile americane și ale orașului de reședință. Elevii trebuie să conștientize că legislația din Statele Unite poate fi diferită de cea din România și orice violare a legii poate avea consecințe serioase
 • Elevii participanți în program trebuie să se considere un membru al familiei gazdă, să respecte regulile și obiceiurile acesteia și să accepte responsabilitățile care li se încredințează
 • Elevii trebuie să accepte plasamentul în familia gazdă
 • Elevii trebuie să-și evalueaze starea de sănătate înainte de a aplica. Dacă aceștia au o suferință care se poate agrava datorită șederii în străinătate, atunci nu ar trebui să aplice
 • Elevii trebuie să citească și să respecte toate materialele referitoare la siguranță, sanatate, mediu înconjurător
 • Elevii trebuie să respecte regulamentul liceului în care studiază
 • Elevii trebuie să călătorească numai cu membri adulți ai familiei gazdă, cu coordonatorul regional sau local, cu oficiali ai liceului sau în excursii de grup. Vizite ale familiei naturale din România sau călătorii în Statele Unite cu aceasta nu sunt permise decat în situații excepționale și numai cu acceptul scris al coordonatorilor americani ai programului
 • Conducerea sau achiziționarea unui vehicol (autoturism, motocicletă, barcă sau orice alt vehicol care necesită permis de conducere) este interzisă. Conducerea unor asemenea vehicule este permisă doar în prezența unui instructor autorizat, numai în timpul orelor de instructaj și numai pentru scopul de a obține un permis de conducere. Chiar dacă permisul de conducere este obținut în timpul șederii în Statele Unite, elevului îi este interzis să conduca vehicolul pentru care l-a obținut (asigurarea nu acoperă aceasta activitate)
 • Elevii care au indicat în formularul de aplicare că nu fumează, nu trebuie să fumeze pe parcursul programului. Elevii care menționează că fumează în formularul de aplicare trebuie să respecte regulile referitoare la fumat ale familiei gazdă și ale comunității
 • Programul se încheie în maxim două săptămâni după ultima zi de școală (o săptămână, în cele mai multe cazuri) și elevii trebuie să se întoarcă acasă în acest interval
 • Elevii pot fi excluși din program dacă nu respectă regulile de mai sus. În acest caz sau în cazul în care parinții își retrag copiii din program înainte de finalizarea acestuia, taxele plătite nu vor fi returnate
 • Coordonatorii programului nu au capacitatea legală de "in loco parentis" pentru elevii selectați în program iar părinților naturali le revin toate drepturile și obligațiile părintești

Programe de liceu în Statele Unite