Liceu in America - Lavinia Corlaciu

Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu

Lavinia a studiat la un liceu in Statele Unite, Porum High School in Porum, Minnesota.